Luyện nghe hiểu JLPT N2 Đề 1 || 日本語能力試験 N2 #1 聴解練習 || Sempai Xuân Sơn

Luyện nghe hiểu JLPT N2 Đề 1 || 日本語能力試験 N2 #1 聴解練習 || Sempai Xuân Sơn

Luyện nghe hiểu JLPT N2 Đề 1 || 日本語能力試験 N2 #1 聴解練習 || Sempai Xuân Sơn

Script: https://bit.ly/3fvtceA
Đáp án trong bài:
Mondai1: 1;2;4;2;3
Mondai2: 2;2;3;4;4;3
Mondai3: 4;3;3;4;2
Mondai4: 3;1;3;2;1;1;3;2;1;2;2;3
Mondai5: 3;2;4;2

Cùng học tiếng Nhật mỗi ngày tại đây mọi người nhé!
Facebook: https://www.facebook.com/sempai.xuanson.7


Tag liên quan Luyện nghe hiểu JLPT N2 Đề 1 || 日本語能力試験 N2 #1 聴解練習 || Sempai Xuân Sơn

luyen nghe n2,#Nghe hiểu JLPT N2,#Luyện Thi JLPT,#Nghe Hiểu,#Thi đỗ N2,#Tiếng Nhật,#Học tiếng Nhật,#Thi tiếng Nhật,#JLPT

Xem thêm các video khác tại tiengnhatonline.net

Sempai Xuân Sơn

23 bình luận trong “Luyện nghe hiểu JLPT N2 Đề 1 || 日本語能力試験 N2 #1 聴解練習 || Sempai Xuân Sơn

  1. Mondai 2, 3ban phần đáp án có vấn đề gì ko add ơi, đọc thấy cái nào cũng 上手 hết vậy?

  2. Thề lun…nghe mondai 3,5 muốn khùng cái não.k hỏi nó đang cãi nhau cái j lun…🤪🤪

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *