KanJI N3 Bai 14

KanJI N3 Bai 14

KanJI N3 Bai 14

Cách học Kanji của riêng bản thân, thuộc cách viết và phát âm được 1 âm On của Kanji N3 và N2 trong vòng 1 tuần. Danh sách lấy theo Suge Dict.


Tag liên quan KanJI N3 Bai 14

danh sach kanji n3,Hoc Kanji,Tu hoc Kanji,Kanji N3

Xem thêm các video khác tại tiengnhatonline.net

Thụ Văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *