How to Pronounce tangerine in English

How to Pronounce tangerine in English

How to Pronounce tangerine in English

Как произносится танжерин по-английски

Плейлист “Fruits”: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsu5ncr-ks0oO6FjS5omVB3DEe9dXuju-

Плейлист “Food”: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsu5ncr-ks0oMUOazAThMyY2pUeckglOM

Плейлист “Dictionary”: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsu5ncr-ks0p4nwwvuToVsclTBWnJAl41


#tangerine
#танжерин
#fruits
#фрукты
#fruits_vk
#фрукты_вк
#food_vk
#еда_вк
#english
#английский
#learnenglish
#учитьанглийский
#studyenglish
#учуанглийский
#englishwords
#английскиеслова
#учуанглийскиеслова
#произношениеанглийскихслов
#dictionary
#словарь
#dictionary_vk
#словарь_вк
#vocabularyenglish
#словарныйзапас
#vocabulary_vk
#словарныйзапас_вк
#videodictionaryenglish
#видеословарьанглийскогоязыка
#videodictionaryenglish_vk
#видеословарьанглийскогоязыка_вк


Tag liên quan How to Pronounce tangerine in English

quả quýt tiếng anh là gì,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengnhatonline.net

English is easy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *