വെറും 4 ചേരുവകൾ കൊണ്ടാരു ഔഷധ കഞ്ഞി||ഉഴിഞ്ഞ കഞ്ഞി||Uzhinja Kanji||കർക്കടക മാസം ഔഷധകൂട്ട് 2||

വെറും 4 ചേരുവകൾ കൊണ്ടാരു ഔഷധ കഞ്ഞി||ഉഴിഞ്ഞ കഞ്ഞി||Uzhinja Kanji||കർക്കടക മാസം ഔഷധകൂട്ട് 2||

വെറും 4 ചേരുവകൾ കൊണ്ടാരു ഔഷധ കഞ്ഞി||ഉഴിഞ്ഞ കഞ്ഞി||Uzhinja Kanji||കർക്കടക മാസം ഔഷധകൂട്ട് 2||

​@Shabia’s Kitchen
Hai Friends,
I’m back with a an medicinal porridge recipe. Karkadakam, the fifth month or Ramayana month, is the 12th month of the year. This is the time of the year when the Sun travels through the sign of Cancer. The month of Karkadaka falls between the months of July and August. Karkadakam is the month when Kerala receives heavy rainfall. Since diseases will be spreading in this period of year, traditional Keralites prepare many lehyas, porridges and so on. They even carry out ayurvedic treatments. It is in Karkadaka that Malayalees consume herbal porridge for body maintenance and increase health and perform treatments per Ayurveda / folk medicine verdict. Karkadaka is also a very special month. This is the month when the digestive process is less in the human body.
Kanji is a type of rice porridge or gruel eaten in Asian countries. When eaten as plain rice congee, it is most often served with side dishes. But today’s kanji is made as a sweet version of ayurvedic plant balloon vine officially known as uzhinja in Malayalam.
Cardiospermum halicacabum, known as the balloon plant or love in a puff, is a climbing plant widely distributed across tropical and subtropical areas of Africa, Australia, and North America that is often found as a weed along roads and rivers. It can be eaten by anyone of any age. Health Benefits of this dish are:-

Đọc thêm  Tiếng Hàn Tổng Hợp Sơ Cấp 1 - Từ Vựng Bài 6: 주말 CUỐI TUẦN | Hàn Quốc Sarang

* Best in curing menstrual problem
* Anti-Ulcer benefits
* Anti-Diarrheal Properties
* Increases Fertility
* Anti-Arthritic Activity
* Anti-Inflammatory & Antioxidant Properties
* Anti-Bacterial Properties
* Mosquito Repellent Properties
* Anti-Fungal Properties
* Anti Convulsant Properties
* Anti-Pyretic Properties
* Hair Growth
* Joint Pain
* Cure furunculosis
* Cure aphtha

If you enjoyed this video, please show your support by clicking the Like and Share button. Don’t forget to Subscribe to my YouTube Channel and turn on all notification bell to get update on my new videos. Don’t forget to share it with your friends and family. They will sure be amazed at your cooking skills. Thank you!

Another Karkadaka Recipes
Malli Kanji:- https://youtu.be/Nud76IhmaGw
ഔഷധ ലഡ്ഡു :- https://youtu.be/-PI0R5-Ybvw
ഉഴിഞ്ഞ കഞ്ഞി :- https://youtu.be/qkhiXtks6dc
MORE RECIPES:-

Chakka Unniyappam

Chakka Ada

Chakka Halwa

Rava Puri

Vellayappam / Palappam

Traditional Dosa With Tips

Ragi Idiyappam

Mango Pickle

Avocado Fruit Salad

Kabuli Pulao

Immunity Boosting Ela Ada

Rooh Afza Sharbat In 2 Ways

Nutella Recipes

3 Potato Snacks

3 Easy Chicken Snacks

3 Easy Desserts

Mutabbaq

Chicken Spring Rolls

Chicken Donuts

Blueberry Lemon Bread

Tiger Bread

Zucchini Blueberry Cake

Strawberry Shortcake

Tuna Pie

Coffee Buns

Prawns Burger

Choco Bar Ice Cream

Cake Pops:-

Choco Buns

Sri Lankan Kiri Toffee

Meyer Lemon Cookies

Japanese Feather Bread

Milk Slice

Mexican Lemon Icebox Cake

Peanut Butter

Bourbons Biscuit

French Crepes

Turkish Bread

Turkish Meringue Cookies

Cocoa Fudge Cake

Homemade Boost & Horlicks

Homemade Almond Nutella

#ഉഴിഞ്ഞകഞ്ഞി #UzhinjaKanji #കർക്കടകമാസംഔഷധകൂട്ട്


Tag liên quan വെറും 4 ചേരുവകൾ കൊണ്ടാരു ഔഷധ കഞ്ഞി||ഉഴിഞ്ഞ കഞ്ഞി||Uzhinja Kanji||കർക്കടക മാസം ഔഷധകൂട്ട് 2||

i kanji,#ഉഴിഞ്ഞകഞ്ഞി,#UzhinjaKanji,#കർക്കടകമാസംഔഷധകൂട്ട്

Xem thêm các video khác tại tiengnhatonline.net

Shabia’s Kitchen

32 bình luận trong “വെറും 4 ചേരുവകൾ കൊണ്ടാരു ഔഷധ കഞ്ഞി||ഉഴിഞ്ഞ കഞ്ഞി||Uzhinja Kanji||കർക്കടക മാസം ഔഷധകൂട്ട് 2||

  1. ഔഷധ കഞ്ഞി അടിപൊളി.. വളരെ ഹൃദ്യമായ വീഡിയോ ട്ടോ.. ശരിക്കും എന്ജോയ് ചെയ്തു.. ഇത്തരം വീഡിയോ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

  2. Ahaaa ith adipoli annallooo ee karkidakka tymil mathram alla ella tymilum use cheyyan pattiya kanji will try👍🏻

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *