To go, come and return in Japanese: ikimasu, kimasu, kaerimasu

To go, come and return in Japanese: ikimasu, kimasu, kaerimasu

To go, come and return in Japanese: ikimasu, kimasu, kaerimasu

In this short video, you can learn how to put to go, come and return sentence in Japanese.


Tag liên quan To go, come and return in Japanese: ikimasu, kimasu, kaerimasu

kaerimasu,#Japanese language,#to go come return sentence in Japanese,Japanese grammar,beginners Japanese language

Xem thêm các video khác tại tiengnhatonline.net

Đọc thêm  TỪ VỰNG MINANO BÀI 1 ĐẾN 25

Kyoko Vaughan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.